Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2019

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zincirinde malzeme ve bilgi akışlarının ne derece etkin ve doğru şekilde kurgulandığı ve gerçekleştirildiği,  tedarik zinciri yönetiminin başarısının göstergesidir.

Tedarik zinciri üyeleri arasında ve her bir üyenin kendi bünyesindeki tüm yönetim ve planlama süreçleri ile operasyonel işleyişlerin yapılandırılması, işletilmesi, kontrolü ve izlenmesi bu kapsamda önemle ele alınmalıdır.

 

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Hammaddelerin mamullere veya hizmetlere dönüştürülerek son kullanıcılara ulaştırıldığı karmaşık lojistik sistemlerine Tedarik Zincirleri denir.

Tedarik zincirleri boyunca malzemelerin ve bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri arasında karşılıklı akışına yönelik tüm yönetsel görevler, Tedarik Zinciri Yönetimi olarak tanımlanabilir.

Tedarik zinciri yönetim süreçleri ve operasyonel uygulamadaki 'mükemmellik', günümüz zorlu ekonomik ve rekabet koşullarında kurumların sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir.

 

Tedarik zincirinde mükemmellik için temel amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 ●  Tedarik zinciri boyunca üretilen değerin artırılması

 ●  Rekabetçiliği artıracak şekilde satın alma yapılması

 ●  Üretim ve lojistik süreçlerinin düzenlenmesi

 ●  Talep ile tedariği dengeleyecek koordinasyon ve işbirliği sağlanması

 ●  Tüm tedarik zinciri süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi

 

Kurumlar mevcut durumları, kabiliyetleri, rekabet koşulları ve pazar dinamikleri gibi sürekli değişen faktörler varlığında tedarik zincirlerini sürekli şekilde değerlendirmeli ve gerektiğinde yeniden yapılandırmalıdır.

 


 

Yeniden yapılandırmada ele alınacak unsurlar nelerdir?

Tedarik zincirlerini yapılandırırken göz önünde bulundurulması gereken 6 ana başlık bulunur. Bunlar tesisler, stoklar, nakliye, bilgi, tedarik ve fiyatlama olarak sıralanabilir (*).

Her bir ana başlık altında tedarik zincirine ilişkin çok sayıda karar alternatifi, değişken veya maliyet sıralanabilir. Bunların çoğu aşağıdaki görselde özetlenmiştir.

 

 

Mevcut yapının performansı, muhtemel riskleri, sağladığı avantajlar, vb. kriterler sistematik biçimde takip edilmeli ve gerektiğinde tedarik zincirinde Yeniden Yapılandırma ve Süreç İyileştirme faaliyetleri gündeme alınmalıdır.

 

Yeniden yapılandırma ve iyileştirme kapsamındaki temel faaliyetler nelerdir?

Kurumsal iş süreçleri, farklı karar alma ufuklarına bağlı olarak aşağıdaki görseldeki gibi sınıflandırılabilir.

Tedarik zinciri yönetiminin bu farklı kurumsal karar alma ve uygulama faaliyetlerinde kritik rolleri bulunmaktadır. Tedarik zinciri stratejileri, operasyonları ve işleyişinde yapılacak iyileştirmeler kurum genelinde performansı artıracaktır.

 

 

Tedarik zincirini yapılandırma ve süreç iyileştirme faaliyetleri, aşağıda sıralanan süreç ve sistematiklerin oluşturulması ve iyileştirilmesi ile sağlanabilecektir:

 

1. Stratejik Tedarik Zinciri Yapılanması

Üst yönetimin aldığı stratejik kararlar ile kurumun tedarik zincirinin fiziksel yapısını belirlediği süreçtir.

Tedarik zincirinin fiziksel yapısı kapsamında tedarikçiler, fabrikalar, depolar, vb. tesislerin konumları ve yapıları ile tesisler arası taşımacılığın yöntemleri ve biçimleri belirlenir.

 

2. Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP)

S&OP süreci ve içerdiği planlama ve karar alma mekanizmaları ile öngörülen talep ile sağlanabilecek tedarik hacimlerinin dengelenmesi sağlanır.

Bu dengeleme, karlılığı artıracak ve stratejik hedefler doğrultusunda sağlanır.

Departmanlar arası işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak temel süreçtir.

Satış ve Operasyon Planlama hakkında detaylı bilgi için, Makale: "Satış ve Operasyon Planlama nedir?"

 

Red Bull Türkiye
S&OP/DP Projesi, 2022

Makbul Kuruyemiş 
S&OP Projesi, 2021

NIVEA Beiersdorf
S&OP/DP Projesi, 2019

SİKA Türkiye
S&OP Projesi, 2018

ÇİLEK Mobilya
S&OP Projesi, 2017

 

S&OP süreçlerini yapılandırma ve ilgili araçları geliştirme konusunda sunmakta olduğumuz danışmanlık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

3. İşbirliğine Dayalı Planlama, Tahminleme ve Stok Yenileme, CPFR**

Bu süreçler ile kurumun müşterileri ve tedarikçileri ile işbirliğine içinde faaliyetlerini biçimlendirmesi hedeflenir.

Sadece şirketlerin değil, tedarik zincirlerinin birbiri ile rekabet içerisinde günümüz koşulları düşünüldüğünde CPFR süreçleri yapılandırılmasının önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Kamçı Etkisi gibi tedarik zincirinde işbirliği eksikliklerinden kaynaklanan çeşitli problemler bu yolla ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu kapsamda sırasıyla planlamada işbirliği, tahminlemede işbirliği ve stok yenilemede işbirliği süreçleri yapılandırılır ve uygulanmaktadır.

 

4. Talep Planlama ve Tahminleme

Talep planlama kararları ile gelecekteki müşteri taleplerine ilişkin öngörüler oluşturulur.

Bu öngörüler, kurumun gelecekteki işgücü, ekipman, hammadde vb. ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılır.

Talep tahminlerini sağlıklı ve güvenilir sistematikler ile üretemeyen şirketlerde, satış ve ciro hedefleri belirlenmesi ile maliyetlerin kontrol altında tutulması konularında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Talep planlama ve tahminleme teknikleri hakkında detaylı bilgi için, Makale: "Talep Planlama ve Tahminleme nedir?"

 

 


 

5. Sipariş Yönetimi, Üretim, Stok ve Lojistik Planlama, Satın Alma Yönetimi

Departmanlar arası işbirliği ve entegrasyon gerektiren kısa vadeli tedarik zinciri yönetimi süreçleridir. Müşteri memnuniyeti, zamanında ve eksiksiz teslimat performansı ve oluşacak maliyetler bu süreçlerin etkin yönetimine ve başarısına bağlıdır:

 

5.1. Sipariş Yönetimi

Müşteriye geleceğe ilişkin teslimat sözleri veya kapasite ayırma sözü verme, yani ATP ve CTP (***), sipariş politikaları, değişikliklerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde planların güncellenmesi gibi kararlar bu kapsamda ele alınmaktadır.

 

5.2. Üretim Planlama ve Detay Çizelgeleme

Müşteri siparişleri ve talep öngörleri karşılanacak şekilde üretim parti büyüklükleri ve hazır etme zamanlamaları belirlenir.

Üretim için gerekli kapasiteler ve malzeme ihtiyaçları öngörülür ve muhtemel problemler çözümlenecek şekilde aksiyon alınır.

Üretim planlama süreçleri ve teknikleri hakkında detaylı bilgi için, Makale: "Üretim Planlama nedir?"

Yine üretim planlama kapsamında, fakat çok kısa vadeli alınan Detay Çizelgeleme kararları ile tamamlanması gereken işlerin veya görevlerin hangi makine, işçi, vb. kaynaklar tarafından hangi zaman aralıklarında yapılacağı ve işlerin akışı detaylı şekilde belirlenir.

Detay Çizelgeleme hakkında detaylı bilgi için, Makale: "Detay Çizelgeleme nedir?"

 

5.3. Satın Alma, Stok Yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama

Üretimde veya hizmet sunumunda kullanılacak her türlü hammaddenin tedarikçilerden teminine yönelik zamanlama ve miktar kararları belirlenir. Tedarikçi seçimi, ilişkileri ile fiyat pazarlıkları bu kapsamda ele alınır.

Malzeme planlama hakkında detaylı bilgi için, Makale: "Malzeme Planlama nedir?"

Stok yönetim politikaları, stok analizleri ve stok oluşturmaya yönelik kararlar ile tedarik zinciri boyunca her türlü malzemenin doğru zamanda doğru yerde hazır edilmesine yönelik depolama, dağıtım ve taşıma gibi faaliyetler yürütülür.

Stok yönetimi hakkında detaylı bilgi için, Makale: "Stok Optimizasyonu nedir?"

Depo ve lojistik planlama hakkında detaylı bilgi için, Makale: "Depo ve Lojistik Planlama nedir?"

 

6. Yalın Üretim, Kısıtlar Teorisi ve Kalite Yönetimi

Tüm operasyonel süreçlerin (satın alma, üretim, depolama, lojistik, satış, vb.) sürekli olarak sistematik biçimde iyileştirilmesi, bu sayede müşteriye sunulan hizmet düzeyinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanır.

 

Optimum Planlama, tedarik zinciri planlama ve tahminleme süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

Yayın tarihi: 1 Mayıs 2019
Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

 

Dipnotlar:

(*) Chopra, S., & Meindl, P. (2016)'dan uyarlanmıştır.

(**) CPFR: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

(***) ATP: Available-To-Promise, CTP: Capable-To-Promise


 

'Tedarik Zinciri Yönetimi' süreçlerine odaklı

Optimum Planlama eğitimleri nelerdir?

Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri

eğitim programı (V1.0TR)

Tedarik zincirinde faaliyet gösteren ve performansını artırmak isteyen kurumların yapılandırması gereken planlama, uygulama ve süreç iyileştirme sistematikleri, işleyiş prensipleri, yöntem ve teknikler uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi sayesinde satın alma, üretim, işgücü, depo ve lojistik kaynaklarının tümünün operasyonel verimlilikleri, teslimat performansı ve müşteri memnuniyeti artırılabilecek; satın alma, üretim, dağıtım ve stok maliyetleri düşürülebilecektir.

Sunumlar ve katılımcılara basılı halde dağıtılacak tüm eğitim materyali Türkçe'dir.

Detaylar için tıklayınız.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri
Eğitim
Modülleri


 

1. Gün:

Tedarik Zinciri Stratejileri,

Talep Planlama ve S&OP

 

Rekabet Ortamında Tedarik Zinciri Yönetimi

Üretim ve Tedarik Stratejileri

Tedarik Zinciri Süreçleri ve Performans Ölçümü

Talep Planlama ve Satış Tahminleme

Tahmin Yapmanın Esasları, Kapsamı, Süreci

Uygulama Çalışmaları

 

Tedarik Zinciri Stratejileri

Lojistik Ağları ve Dağıtım Kanalları Tasarımı

Üretim Stratejileri ve Karşılaştırmaları

Bütçeleme, Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP)

S&OP Sürecinin Temelleri, Yapısı ve İşleyişi

Uygulama Çalışmaları

 

 

2. Gün:

Üretim ve Malzeme Planlama,

Stok Yönetimi ve Satın Alma

 

Üretim Planlama ve Sipariş Yönetimi

Kaba Kapasite Planlama (RCCP) ile Kontrol

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Hesaplaması

Ürün Ağaçları (BOM), Yapısı ve Kullanımı

MRP'de Zaman Ayarlaması, Netleme, Patlatma

Uygulama Çalışmaları

 

Malzeme Akışlarında Kapasite Kısıtları Kontrolü (CRP)

Stokların Yönetimi, Türleri, ABC Analizi ve Maliyetler

Sipariş Miktarı ve Zamanlaması Belirleme

Emniyet Stoklarının Belirlenmesi

Satın Alma Yönetimi, Süreçleri, Temel Prensipleri

Uygulama Çalışmaları

 

 

3. Gün:

Üretim Çizelgeleme, Takip

ve Depo Yönetimi

 

Üretim Aktivitelerinin Takibi ve Kontrolü

Üretim Ortamları, Özellikleri ve Zorlukları

Veri İhtiyaçları, Hazır Etme Süreleri ve Bileşenleri

İleriye ve Geriye Çizelgeleme, Sonlu ve Sonsuz Yükleme

Öncelik ve Yönlendirme Kuralları, Detay Çizelgeleme

Uygulama Çalışmaları


Kısıtlar Teorisi (TOC), Darboğaz ve Kısıt Türleri

TOC ile Sürekli Süreç İyileştirme Yaklaşım ve Adımları

Depo Süreçleri, Alternatifleri, Maliyetleri

Depo Yerleşimlerinin Tasarımı, Ekipman Seçimi

Depoda Ürün Konumlandırma ve Sipariş Hazırlama

Uygulama Çalışmaları

 

 

4. Gün:

Sevkiyat, Kalite Yönetimi

ve Yalın Üretim

 

Taşımacılık ve Sevkiyat Planlama, Nakliye Biçimleri

Lojistik Ağı Alternatifleri, Milk-Run'lar, Araç Rotalama

Dağıtım İhtiyaç Planlama (DRP)

Yalın Üretim, JIT Felsefesi ve Kayıplar

Yalın Üretim Ortamları, Hücresel Üretim, Kanban Uygulamaları

Uygulama Çalışmaları

 

Yalın Üretimde Süreç İyileştirme

Toplam Kalite Yönetimi, Performans Göstergeleri ve KPI'lar

Değişkenlik ve Kaliteye İlişkin Maliyetler

Süreç Kontrolüne İlişkin Temel Kavramlar

Kalite Fonksiyonu Yayılımı (QFD), Taguchi Robust Tasarım (RD)

Uygulama Çalışmaları

 


 

 

Eğitim ve öğrenme yaklaşımımızı inceleyip Eğitim Seçim Matrisi'mizi görüntülemek için tıklayınız.

Açık eğitim, kuruma özel eğitim veya danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

BAŞA DÖN

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı