Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri 

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 5 Şubat 2018; İçerik Zenginleştirme: 21 Aralık 2017

Lojistik Planlama Nedir?

Lojistik, organizasyonlarda tedarik zinciri boyunca tesisten tesise malzeme akışlarının ve bu akışlar ile ilgili bilgilerin planlaması ve kontrolü ile ilgilenir.

Lojistik doğru malzemenin, doğru yerde, doğru zamanda hazır edilmesine çalışır.

Bunu yaparken mevcut kısıtlamalara uyulmalı ve belirlenen performans ölçüleri optimize edilmelidir.

Taşıma veya dağıtım hizmetleri ile birbirine bağlı tesisler bir Lojistik Sistemi oluşturur.
 


 

Lojistik ile Dağıtım'ın farkı nedir?

Lojistikte hem kuruma gelen, hem de kurumdan çıkan malların tedarik zincirleri boyunca akışının planlanması, yönetimi ve kontrolü söz konusudur.

Dağıtım ise daha ziyade kurumdan çıkanların lojistiğine ilişkin kullanılan bir ifadedir.

 

Lojistik Planlama'nın amaçları nelerdir?

Lojistik kapsamında tesisler arası ve tesislerden son kullanıcıya malzeme akışının planlanmasında çok sayıda planlama kararı söz konusudur.

Tedarik Zinciri Yönetimi'nin temel amaçları müşteriye sunulan hizmet düzeyini yüksek seviyede tutmak ve toplam lojistik maliyetlerini azaltmaktır.

Birbiri ile ödünleşme (trade-off) içerisinde olan bu iki amaç, tedarik zincirleri kapsamında lojistik sistemlerinin planlanmasını da zorlaştıran temel faktörlerdir.

Lojistik planlamayı ve planların uygulamasını doğru ve etkin şekilde yapabilen kurumlar, rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayabilmektedir.

 

Lojistik Planlama'nın kapsamı nedir?

Bu kapsamda çok sayıda planlama kararı söz konusudur. Aşağıda bazı kararları tesisler, stoklar, depolama ve nakliye alt başlıklarında gruplanmıştır.

Ayrı maddeler halinde yazılmış da olsa bahsi geçen kararların birbiri ile ilişkili olduğu ve kararları eş zamanlı almak gerekebileceği unutulmamalıdır.

 

Tesislerin konumu ve yapısına ilişkin planlama kararları:

–  Tesisin yerinin (lokasyon) seçimi

–  Yatırım veya kiralama kararları

–  Tesis satışı veya tesisi boşaltma

–  Tesis kapasitesi artırma veya küçültme

–  Tesis yerleşimleri ve konfigürasyonları, vb.

 

Stok Yönetimine ilişkin planlama kararları:

–  Stok grupları, hacimleri ve sınıflandırmaları (Pareto)

–  Stok kalemi detayında minimum ve maksimum seviyeler

–  Üretim veya sipariş miktarları, vb.

 

Depolamaya ilişkin planlama kararları:

–  Depo binası boyutlandırma

–  Mal kabul ve sevk alanları boyutlandırma

–  Saklama ortamı ve taşıma ekipmanı seçimi

–  Saklama alanları boyutlandırma

–  Depo içi ürün yerleştirme

–  Sipariş hazırlama kararları

–  Toplayıcı rotalama

–  Araç yükleme ve boşaltma planlaması

–  Paketleme ve araç yerleştirme

–  Çalışan sayıları ve vardiya düzenleri

–  Fazla mesai kararları, vb.

 

Nakliyeye ilişkin planlama kararları:

–  Taşıma biçimlerinin seçimi

–  Tesisler arası transferlerin miktarları

–  Hizmet Kontratları (3PL)

–  Araç yatırımı veya kiralama kararları

–  Yük birleştirme kararları

–  Araç rotalama, vb.

 

'Lojistik planlama, nakliye ihtiyaçları ile nakliye kaynakları kaynaklar arası dengeleri, rekabetçi ve kar odaklı kararlar ile oluşturmayı amaçlar.'

 


 

Lojistik planlama, kurumsal kaynak planlamanın neresindedir?

Kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning, ERP) kurumların ana iş süreçlerinin birbiri ile entegre ve koordine olacak biçimde yönetimi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda ana iş süreçleri satış, üretim, tedarik zinciri, satın alma, finans, İK, vb. olarak özetlenebilir.

Lojistik planlamayı, tedarik zinciri yönetimi kapsamında değerlendirmek doğru olacaktır. Öte yandan lojistik planlama, satış, üretim, depo, satın alma, finans gibi fonksiyonlar ile doğrudan ilişkilidir.

Tedarik zinciri yönetimi ve dolayısıyla lojistik planlamada mükemmellik hedefleyen kurumların belli başlı fonksiyonel planlama süreçlerine ihtiyacı vardır. Bu süreçler ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir.

Optimum Planlama 'İş Süreçleri Eğitim ve Öğrenme Modeli'

Bu fonksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi için, Makale: 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik nedir?'

 

Çok sayıda faktörün göz önünde bulundurulması gereken lojistik planlama gibi süreçlerde manüel biçimde deneme-yanılma ile çok uzun ve zahmetli yöntemler ile hazırlanabilen nakliye planları uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin ve güvenilir şekilde oluşturulabilmektedir.

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, mevcut lojistik planlama süreçlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, sonrasında da süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini kurgulamaktır.

Optimum Planlama, lojistik planlama süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

Yayın tarihi: 21 Aralık 2017

Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

 


 

'Lojistik Planlama' iş süreçlerine odaklı

Optimum Planlama eğitimleri nelerdir?

Lojistik ve Dağıtım Yönetimi

eğitim programı (V1.0TR)

Amaçlar


Hedef Kitle


Etkin lojistik ve dağıtım ile kurumun teslimat performansı, müşterilerine sunduğu hizmet düzeyi ve ilgili operasyonlara ilişkin kaynakların operasyonel verimliliği artırılabilecek, öte yandan ilgili maliyetler düşürülebilecektir.

Bu modüller kapsamında klasik ve yenilikçi yöntemler ve optimizasyon teknikleri karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde paylaşılmaktadır.

Sunumlar ve katılımcılara basılı halde dağıtılacak tüm eğitim materyali Türkçe'dir.

 

Bu konudaki endüstriyel gelişim yazılarımız,

Makale: 'Lojistik Planlama Nedir?'

Lojistik, Nakliye, Dağıtım Yönetimi

Sipariş Yönetimi, Müşteri İlişkileri

Tedarik Zinciri Yönetimi

Stok Planlama, Kontrol

Depo Yönetimi

Üretim Planlama, Kontrol

Operasyon, Fabrika Yönetimi

Lojistik Kariyeri Hedefleyenler

Eğitim İçeriği


1. Gün:

Tedarik Zincirleri

ve Lojistik Yönetimi

2. Gün:

Talep, Stok

ve Sipariş Yönetimi

3. Gün:

Nakliye

Yönetimi

Lojistiğin Temel Bileşenleri ve Kapsamı

Kritik Konular, Ödünleşmeler

Lojistiğe Etki Eden Faktörler

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

Lojistik Planlama Kararları, Maliyetler

 

Tedarik Zincirlerinde Segmentasyon

Ürünler, Ürün Ömür Döngüleri

İşbirlikleri, Fırsatlar ve Risk Yönetimi

Anahtar Performans Göstergeleri, KPI'lar

Lojistikte Sürekli İyileştirme

 

Talep ve Sipariş Yönetimi Süreçleri

Müşteri Hizmetleri Yönetimi

Tedarikçi, Nakliyeci Performansı

Stok Yönetimi, Fonksiyona Göre Stoklar

Stok Maliyetleri, Finansal Tablolar

 

Pareto ve ABC Stok Analizi

Sipariş Miktarı ve Zamanlaması Belirleme

Stok Değerleme Yaklaşımları

Stok Yönetimi Performans Göstergeleri

Depolama Stratejileri

Nakliye Türleri, Avantajlar, Farklılıklar

Global Pazarlara Giriş Stratejileri

Gümrük İşlemleri, Evraklar, Vergiler

Sorumluluklar, Finans ve Ödemeler

Global Regülasyonlar ve Düzenlemeler


Lojistik Ağı Tasarımı, Alternatifler

Nakliye, Depolama İhtiyaçları, Maliyetler
Tesis Yeri Seçimi, Analiz Yöntemleri

Tersine Lojistik ve Sürdürülebilirlik

Birleşmiş Milletler 10 İlke

Yönetici Özetleri  |  Executive Reviews

Yönetsel düzeydeki konu ve kararlara odaklı, yarım veya tam günlük özet oturumlardır. Bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Eğitim ve öğrenme yaklaşımımızı inceleyip Eğitim Seçim Matrisi'mizi görüntülemek için tıklayınız.

Açık eğitim, kuruma özel eğitim veya danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

BAŞA DÖN

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı