Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

Talep Planlama ve Tahminleme Nedir?

Son Güncelleme
12 Haziran 2018

 

 

Talep Planlama nedir?

 

Kurumun ürünlerine veya hizmetlerine yönelik talebin miktarını ve zamanlamasını doğru şekilde öngörebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği sistematik planlama faaliyetlerinin tümü Talep Planlama olarak adlandırılabilir.

Talep Planlama faaliyetleri kapsamında oluşturulan öngörülere Talep Tahminleri denir. Talep tahminlerinin doğru ve güvenilir sistematikler ile oluşturulması kurumun başarısı için kritik öneme sahiptir.

 

 

Talebi etkileyen faktörler nelerdir?

 

Pazar koşulları, rakiplerin faaliyetleri, ürünlerin veya hizmetlerin kaliteleri, fiyat politikaları, dönemsel etkiler ve ekonomik göstergeler ile yasal, politik, kültürel faktörler gibi müşteri talebini etkileyen çok sayıda unsur vardır. Talep Planlama süreçleri kapsamında talebi etkileyen bu ve benzeri unsurların tespit edilip sistematik şekilde takip edilmesi gerekir.

 

 

Talep Planlama Süreci Kapsamında Neler Yapılır?

 

Talep Planlama kapsamında öncelikle bazı Veri Hazırlama ve Analiz faaliyetleri gerçekleştirilir. Geçmiş dönemlere ait talep verilerinin toplanması, bu verilerin temizlenmesi, geçmişte talebi etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile verilerin olaylar geçmişi ile zenginleştirilmesi bu hazırlık faaliyetleri arasında sıralanabilir. Bu sayede ileriye dönük talep tahminleri oluştururken kullanılacak veriler ve bilgiler derlenmiş olur.

İleriye dönük tahmin yapmada istatistiksel veya muhakemeye dayalı teknikler kullanılır. İstatistiksel teknikler ile sayısal hesaplamalara dayalı tahminleri oluşturur. Muhakemeye dayalı tahminler ise yöneticilerin ve çalışanların bilgi ve tecrübelerine dayalı olarak oluşturulur.

 

Sayısal ve muhakemeye dayalı tahminler uygun şekilde entegre edilmelidir.

 

Talebi etkilemeye ve şekillendirmeye yönelik fiyat değişiklikleri veya promosyon faaliyetleri de tahminleri değiştirecek özelliktedir. Bu faaliyetler de Talep Planlama içerisine katıldığında sürecin tümü Talep Yönetimi olarak adlandırılabilmektedir.

 

 

Talep Tahminleri Hangi Düzeylerde Oluşturulur?

 

Talep Planlama süreçleri ile kurumun uzun, orta ve kısa vade planlaması için ihtiyaç duyduğu tahminlerin tamamı üretilmelidir (bkz. Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?).

 

 

Genellikle toplam satışlar cinsinden hazırlanan uzun vadeli (2-10 yıl) Stratejik Tahminler, Stratejik İş Planlama süreçlerinde kullanılır.

 

Orta vadede (12-24 ay) ürün veya hizmet grupları için üretilen Gruplanmış Tahminler, satın alma, üretim, depo ve lojistik faaliyetleri ile karşılanması gereken genel ihtiyaçları ve oluşabilecek muhtemel darboğazları gösterir. Bu düzeydeki planlamanın gerçekleştirildiği altyapı ve süreç, Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sistematikleri ile kurgulanır (bkz. Satış ve Operasyon Planlama nedir?).

 

Kısa vadedeki (1-3 ay) mamul (son ürün) veya hizmet kalemleri cinsinden hazırlanması gereken Detaylı Tahminler ise kısa vade tedarik, üretim, depolama ve dağıtım planlarını belirlemede kullanılır (bkz. Malzeme Planlama nedir?, Üretim Planlama nedir?, Stok Yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama nedir?).

 

Kurum içerisinde Satış ve Operasyon Planlama süreci ile sağlanacak koordinasyonun ötesinde, tedarik zinciri üyeleri arasında kurgulanacak İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve Stok Yenileme (CPFR) süreçleri ile mükemmellik yolunda radikal atılımlar sağlanabilecektir.

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Bu yazı kurumsal tedarik zinciri yönetimi çalışmaları üzerine genel bir bilgilendirme sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Sözü edilenlerin tüm kurumlar için aynı oranda geçerli olacağı düşünülmemelidir.

- Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

 

Talep Planlama odaklı Optimum Planlama programları hangileridir?

 

Optimum Planlama, talep planlama süreçleri ile doğrudan alakalı ve planlamanın farklı düzeylerinin işlendiği aşağıdaki eğitim programlarını sunmaktadır.

 

 

Müşterilerin ürünlere veya hizmetlere göstereceği talebin önceden tahmin edilebilmesi, kurumun tüm süreçlerinde verimliliğin, müşteri memnuniyetinin ve karlılığın artırılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu program ile kurumun tüm süreçlerinin işleyişini etkileyen satış tahminlerinin güvenilir süreçler ve teknikler yardımıyla oluşturulmasına katkı sağlayacak temel bilgi, beceri ve uygulama örnekleri sunulacaktır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

Orta ve uzun vadede öngörülen müşteri talebi ile kurumun bunu karşılamaya yönelik sağlayabileceği tedariği dengelerken stratejilere ve karlılığa odaklanan Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin tüm boyutlarıyla paylaşıldığı programdır.

S&OP, bu kapsamda kurumsal departmanların planlarını birbiri ile entegre ederken ürün grupları düzeyinde oluşturulan malzeme, üretim ve dağıtım planlarının darboğaz kaynak kapasitelerine uygunluğu denetler.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

 

Optimum Planlama'nın Diğer Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim programları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim programları kapsamında sunulan diğer ana modüller şu şekildedir:

 

 
       

 

 

 

« BAŞA DÖN

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Talep Planlama nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Üretim Planlama nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon