Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Tedarik Zincirinde

Rekabet Stratejileri ve Organizasyon

eğitim programı (V1.0TR)

Amaçlar


Hedef Kitle


Pazarda rekabet koşullarının analizi, iş stratejileri ile uyumlu tedarik zinciri stratejilerinin belirlenmesi, varolan ve yenilikçi süreç ve teknoloji uygulamalarıyla kurum genelinin organizasyonu odak noktalardır.

Tedarik zinciri, üretim ve operasyon stratejileri; kaynak, finans, İK ve performans yönetimi, vb. kritik konularda değerlendirme kriterleri, stratejik kararlar ve uygulama yöntemleri ele alınmaktadır.
Sunumlar ve katılımcılara basılı halde dağıtılacak tüm eğitim materyali Türkçe'dir.

 

Bu konudaki endüstriyel gelişim yazılarımız,

Makale: 'Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?'

 

Üst Yönetim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Planlama Yönetimi

Operasyon, Üretim Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Ürün Yönetimi

Satış, Pazarlama, Müşteri

Hizmetleri

Finans, İK, Bilgi Teknolojileri

Depo, Lojistik Yönetimi

Planlama Kariyeri Hedefleyenler

Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur.

Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür.  (Sun Tzu)

Strategy without tactics is the slowest route to  victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.  (Sun Tzu)

Eğitim İçeriği


1. Gün:

Rekabet Stratejileri

ve Organizasyon

2. Gün:

Kaynakların Yönetimi

ve Optimizasyon

Tedarik Zincirleri, Stratejik Yönetim, İş Modelleri

Pazarda ve Tedarik Zincirlerinde Rekabet Koşulları

Üretim Ortamları, Kabiliyetler, Ürünler

Kurumsal Dinamikler, Operasyonel İşleyiş

Rekabete Karşı Avantaj Yaratma Stratejileri

Konum Güçlendirme, Savunma/Saldırı Stratejileri

Uygulama Çalışmaları

 

Stratejik Uyum ve Yapılandırma

Departman Hedefleri, Çekişmeleri Önleme

Tedarik Zincirinde Planlama, Uygulama

Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol

Performans Göstergeleri, KPI'lar, Sürekli İyileştirme

Vaka Analizleri, Değerlendirmeler ve Tavsiyeler

Uygulama Çalışmaları

 

Tedarik Zinciri Yönetim ve Planlama Stratejileri

Sipariş ve Talep Yönetim Stratejileri

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP)

Üretim ve Malzeme Planlama Stratejileri

Üretim Ortamları, Proses Planlaması ve Yerleşim

Tedarik Zincirinde Operasyonel Süreçler ve İşleyiş

Uygulama Çalışmaları

 

Ürün Tasarım Stratejileri, Ömür Döngüleri, Kalite

Üretim ve Proses Stratejileri

Kapasite Darboğazları ve Yatırım Stratejileri

Tedarik Ağı (Network) Optimizasyonu

Üret/Satın Al Kararları, Kriterler ve Seçim Stratejisi

Vaka Analizleri, Değerlendirmeler ve Tavsiyeler

Uygulama Çalışmaları

3. Gün:

Yönetim, Altyapı

ve İş Ortakları

4. Gün:

Finans, Performans

ve Teknoloji Stratejileri

Organizasyonel Yapı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejileri Destekleyen/Baltalayan Kurum Kültürleri

Liderlik ve Değişim Yönetimi

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Projeler Planlaması ve Yönetimi

Yeni Pazarlara Açılma, Globalleşme Stratejileri

Uygulama Çalışmaları

 

Tedarik Zincirlerinde Segmentasyon Stratejileri

Segmentasyon Boyutları ve Örnekleri

Tedarik Zincirinde Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri

Tedarikçi Seçimi, Stratejik Satın Alma ve İşbirlikleri

Müşteri Ilişkileri, Bilgi Paylaşımı ve Entegrasyon

Tedarik Zincirlerinde Segmentasyon Stratejileri

Uygulama Çalışmaları

 

Finansal Planlama, Mali Tablolar, Bütçeleme

Bütçeleme Türleri, Mali Analizler ve Maliyetlendirme

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi Stratejileri

Performans Takip Stratejileri, Temel Göstergeler

Göstergeler Arası İlişkiler, Çelişkilerin Önlenmesi

Performans Göstergelerinin Seçimi ve Takibi

Uygulama Çalışmaları

 

Sürekli İyileştirme Stratejileri: BPR, TOC, 6 Sigma, Yalın

Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Donanım Stratejileri

Verilerin Yönetimi, Analizi ve Paylaşımı

Temel Teknoloji Uygulamaları: ERP, APS, WMS, …

Kurumsal İhtiyaçlar ve Teknoloji Seçim Kriterleri

Vaka Analizleri, Değerlendirmeler ve Tavsiyeler

Uygulama Çalışmaları

Yönetici Özetleri  |  Executive Reviews

Yönetsel düzeydeki konu ve kararlara odaklı, yarım veya tam günlük özet oturumlardır. Bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Eğitimci


Eğitim modüllerini, programın tasarlayıcısı ve geliştiricisi olan Dr. İlker Güçlü sunmaktadır.

Dr. Güçlü, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2003'ten bu yana, son 15 yılı tedarik zincirlerinde yönetim ve optimizasyon odaklı olmak üzere, sanayiye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmektedir.

Dr. Güçlü evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitimcinin özgeçmişi için tıklayınız.

Eğitim ve Öğrenme Sistemi


Odaklı

Eğitim Modülleri

İhtiyaca Özel

Eğitim İçerikleri

Esnek

Eğitim Tarihleri

Etkili ve Verimli

Oturumlar

Katılım ve Başarı

Sertifikaları

  

Eğitim ve öğrenme yaklaşımımız ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Katılım ve Başarı Sertifikaları


Eğitim katılımcılarına, katıldıkları her bir modülü gösterecek şekilde 'Katılım Sertifikası' takdim edilecektir.

Modüllere eksiksiz katılanlar, eğitimin sonunda düzenlenecek sertifikasyon sınavına katılma hakkı kazanacaktır.

Sertifikasyon sınavında,

  - %60'ın üzerinde puan alanlara 'Başarı Sertifikası' takdim edilir.

  - %90'ın üzerinde puan alanlara 'Üstün Başarı Sertifikası' takdim edilir.

- %60'ın altında puan alanlar ücretli tekrar sınavlarına katılabilecektir.

En Yakın Eğitim Tarihleri


Eğitim Programı

Tarihler

Ön Kayıt

 

Tedarik Zincirinde

Rekabet Stratejileri ve Organizasyon(Online)

uygulamalı eğitim programı (1., 2., 3. ve 4. modüller)

Yakında

Gün içerisinde oturumlar, molalar da dahil olmak üzere, 9:00-16:00 arasındadır.

Eğitimin verimini üst düzeyde tutmak amacıyla kontenjan sınırlandırılmaktadır.

Deneyim ve Referanslar


Referanslarımızı görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Eğitim Ücretleri ve Katılım


Kurumunuza özel eğitim düzenlemek veya genel katılıma açık eğitimlere katılmak için teklif talebi oluşturunuz.

 

 

 

BAŞA DÖN

 

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı