Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri 

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 21 Aralık 2017

Optimizasyon Nedir?

Optimizasyon en iyi olanı aramaktır, en iyiye optimum da denir.

Planlamada optimizasyon mevcut koşulların ve kısıtlamaların varlığında planlama kararlarını kurumsal performansı optimize edecek şekilde verilmeye çalışılması olarak düşünülebilir.

Bu bağlamda kurumsal performans cirolar, karlılıklar veya verimlilikler gibi göstergeler cinsinden ölçülüyorsa optimizasyonun amacı bu göstergeleri artırmaktır. Öte yandan performans, maliyetler, kayıplar, cezalar veya gecikmeler gibi göstergeler ile ifade ediliyorsa optimizasyon bu göstergeleri düşürmeyi amaçlar.

En iyi ve doğru planlama kararlarının hızlı bir şekilde verilebilmesi, kurumsal performansın üst düzeyde tutulması açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak planlama sırasında göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda unsurun olması karar vermeyi çoğu zaman zorlaştırmaktadır.

Etkin planlama ve çizelgeleme sistematiklerinin kurulması, planlamaya dair her türlü önceliğin ve kısıtlamanın belirlenmesini gerektirir. Maliyetler, bütçe kısıtları, mevcut kapasiteler, yasal ve kontratlardan doğan yükümlülükler, vb. bir çok unsurun planlama faaliyetleri sırasında hesaba katılması gerekir.

Yenilikçi planlama ve çizelgeleme yaklaşımları, Yöneylem Araştırmaları (Operations Research) kapsamında geliştirilen farklı pptimizasyon tekniklerinden faydalanır.

Uygulanabilecek temel optimizasyon yaklaşımları:

–  Sezgisel Algoritmalar (heuristics)

–  Metasezgisel Algoritmalar (meta-heuristics)

–  Benzetim (simulation) ile Senaryo Analizleri (what-if analysis)

–  Matematiksel Programlama (mathematical programming)

      -  Doğrusal Programlama (linear programming)

      -  Doğrusal Olmayan Programlama (nonlinear programming)

 

 

Hangi planlama süreçlerinde optimizasyon yapılabilir?

Kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning, ERP) kurumların ana iş süreçlerinin birbiri ile entegre ve koordine olacak biçimde yönetimi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda ana iş süreçleri satış, üretim, tedarik zinciri, satın alma, finans, İK, vb. olarak özetlenebilir.

Tedarik zinciri yönetimi ve dolayısıyla planlamada mükemmellik hedefleyen kurumların belli başlı fonksiyonel planlama süreçlerine ihtiyacı vardır. Bu süreçler ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir.

Optimum Planlama 'İş Süreçleri Eğitim ve Öğrenme Modeli'

 

Bu fonksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi için, Makale: 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik nedir?'

 

Kurumsal planlamanın yukarıda özetlenen süreçlerinin,

neredeyse tamamında optimizasyon teknikleri uygulanabilmektedir.

 

Çok sayıda faktörün göz önünde bulundurulması gereken planlama süreçlerinde manüel biçimde deneme-yanılma ile çok uzun ve zahmetli yöntemler ile hazırlanabilen planlar uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin ve güvenilir şekilde oluşturulabilmektedir.

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, mevcut planlama süreçlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, sonrasında da süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini kurgulamaktır.

Optimum Planlama, tedarik zinciri planlama süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

İlk yayınlanma: 21 Aralık 2017

Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.


 

'Optimizasyon'a odaklı eğitimler hangileridir?

 

Optimum Planlama, planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda matematiksel analizlere dayalı karar verme teknikleri özellikle ele alınmaktadır.

 

Optimum Planlama'nın tüm eğitim programları optimizasyon tekniklerine odaklıdır.

 

Eğitim Seçim Matrisi için tıklayınız.

Eğitim ve danışmanlık talepleriniz için iletişime geçiniz.


 

Kurumsal performansınıza sunabileceğimiz katkılar için,

 

 

 

 

BAŞA DÖN

 

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı