Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

 

Detay Çizelgeleme Nedir?

Son Güncelleme
1 Kasım 2018

 

 

 

 

Detay Çizelgeleme, üretim sistemlerinde yapılacak işlerin hangi kaynaklar tarafından ne zaman yapılacağının belirlenmesidir.

Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamında operasyonlara başlamadan önce hazırlanan en son ve en detaylı planlar, Detay Çizelgeleme (Detailed Scheduling) ile oluşturulur. Sevkiyat, üretim ve malzeme temin planları doğrultusunda üretim ortamında işlerin ve operasyonların hangi sırada yapılması gerektiğinin belirlendiği aşamadır.

 

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kapsamında

İleri Üretim Çizelgeleme veya Advanced Production Scheduling (APS)

süreci olarak da adlandırılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarik Zinciri Yönetiminin tüm süreçlerine ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

 

 

Detay Çizelgeleme'nin Kurumsal Performansa Etkisi Nedir?

 

Detay Çizelgeleme sonucunda üretim ortamında yapılacak tüm işlerin kaynaklar üzerinde başlama ve tamamlanma zamanlamalarını gösteren bir çizelge oluşturulur.

Mevcut kısıtlamalar doğrultusunda uygulanabilir (yani tüm kural ve kısıtlamalara uyan) bir çizelgeyi oluşturabilmek bile çoğu zaman başarı olarak görülebilir.

Uygulanabilir çizelgelerin oluşturulmasının ötesinde, kaynak kullanım oranlarını ve üretim miktarlarını artıracak; atölye içi stokları, gecikmeleri, setup kayıplarını, fazla mesaileri ve dolayısıyla maliyetleri azaltacak, vb. amaçlar doğrultusunda en iyi (optimum) çizelgeyi tespit etmek kurumsal Detay Çizelgeleme süreçlerinin nihai hedefi olmalıdır.

Detay Çizelgeleme süreci kapsamında bu doğrultuda verilen kararlar pek çok anahtar performans göstergesini (KPI) doğrudan etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu göstergelere bazı örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 

  Makineler, İşçiler ve Diğer Üretim Kaynakları için Kapasite Kullanım Oranları (Utilization Rates)

  Zamanında ve Eksiksiz Teslimat ve Hizmet Düzeyleri (OTIF, OTD, Service Levels)

  Üretimde, Satın Almada ve Sevkiyatta Hızlandırma Maliyetleri (Expediting Costs)

 

 

 

Detay Çizelgeleme Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

Üretim ortamında Detay Çizelgeleme sırasında dikkat edilmesi gereken çok sayıda faktör bulunabilir. Bu faktörlere bazı örnekler şu şekildedir:

  Yapılması gereken işler (iş emirleri veya siparişler)

  İşler için gerekli kaynaklar ve kapasite ihtiyaçları (işlem süreleri)

  İşlerin terminleri veya gerçekleştirilmesi gereken zaman aralıkları

  İşi işlemede kullanılacak kaynaklar ve kullanılabilir kapasiteleri (makine, personel, araç, ekipman, vb.)

  Kaynakların (varsa) set-up özellikleri ve ihtiyaçları

  İşlerin operasyonel özellikleri, öncül-ardıl ilişkileri, rotaları, vb.

  Tüm bu unsurlar, kurumun Detay Çizelgeleme süreçlerinin tasarımını ve işleyişini etkiler.

 

 

 

Detay Çizelgeleme'de Yenilikçi Yaklaşımlar Nelerdir?


Klasik Detay Çizelgeleme uygulamaları genellikle kaynaklara iş yüklerine göre iş atamalarının yapılması, girdi/çıktı kontrolü ile iş yükünün takibi ve basit operasyon sıralama kurallarının tanımlanmasından ibarettir.

 

Bu kapsamda akla ilk gelebilecek sıralama kuralları şu şekildedir:

  İlk Önce, En Yakın Terminli Olan İşe Başlama
  İlk Önce, En Uzun İşlem Süreli Olan İşe Başlama
  İlk Önce, En Kısa İşlem Süreli Olan İşe Başlama
  İlk Önce, İlk Gelen İşe Başlama (FIFO), vb.

 

Pratikte, operatör inisiyatifinde verilen sıralama kararları,

kurumsal performans yerine bireysel konfora odaklanabilir.

 

Yenilikçi yaklaşımlar kapsamında, basit sıralama kurallarının veya operatörün konfor odaklı tercihleri ötesinde mevcut üretim ortamının kritik öneme sahip operasyonel kısıtlamaları, kaynak darboğazları, müşteri öncelikleri, sözleşme şartları ile çok çeşitli amaçları bütünsel olarak göz önünde bulunduran doğrultusunda İleri Çizelgeleme Algoritmaları geliştirilebilir.

 

Çizelgeleme algoritmaları tasarımı,

kurum özelinde Terzi İşi gerçekleştirilmelidir.


Çok sayıda etkili faktörün varlığında, manüel olarak deneme-yanılma yoluyla ve uzun sürelerde hazırlanabilen çizelgeler bu tarz algoritmalar sayesinde çok daha kısa sürede ve daha etkin şekilde oluşturulabilmektedir.

 

 

 

Detay Çizelgeleme'de Gantt Şemaları Kullanımı

 

Üretim veya malzeme planları tablolar kullanılarak kolaylıkla oluşturulup takip edilebilirken Detay Çizelgeleri takip etmek için en kullanışlı araçlar Gantt Şemaları'dır.

Gantt şemaları çizelgelerin geliştirilmesinde, incelenmesinde ve takibinde önemli ölçüde kolaylıklar sağlamasından dolayı yenilikçi sistematiklerin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örneğin,

Bir kaynağın işleri hangi sıra ile yapacağı Detay Çizelgeleme sürecinin vereceği bir karardır. Bu sıralama kararı doğrultusunda oluşturulan Gantt şeması kaynakların malzemeleri işleme sırasını ve gerekiyorsa setup ihtiyaç zamanlamasını gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belli bir işin üretim ortamı içerisinde işlemeye tabi tutulacağı kaynaklar ve dolayısıyla izleyeceği rotası da Gantt şemaları ile incelenebilir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

Bu yazı kurumsal tedarik zinciri yönetimi çalışmaları üzerine genel bir bilgilendirme sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Sözü edilenlerin tüm kurumlar için aynı oranda geçerli olacağı düşünülmemelidir.

Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

 

 

Detay Çizelgeleme odaklı Optimum Planlama programları hangileridir?

 

Optimum Planlama, Detay Çizelgeleme süreçleri ile doğrudan alakalı ve planlamanın farklı düzeylerinin işlendiği aşağıdaki eğitim programlarını sunmaktadır.

 

 

ÜRETİM SİSTEMLERİNDE DETAY ÇİZELGELEME
eğitim programı (V3.0TR)

Üretim tesisi içerisinde iş akışlarının operasyonel düzeyde optimizasyonununa yönelik yürütülen Detay Çizelgeleme'nin tüm boyutlarıyla anlatıldığı programdır.

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

Eğitim Programı

Tarihler

Lokasyon

 

ÜRETİM SİSTEMLERİNDE DETAY ÇİZELGELEME
eğitim programı (V3.0TR)

[duyurular/online/dc_ist+1.html] Online,
Canlı Yayın

Ön Kayıt

 


 

ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
eğitim programı (V3.1TR)

Üretici kurumların fonksiyonel planlama süreçlerini, süreçlerin ilişkilerini, alternatif planlama yaklaşımlarını ve tekniklerini tüm boyutlarıyla ele alan eğitim programıdır. Planlamanın mantığını ve kurumsal süreçlerin "büyük resim"ini anlatan eğitimdir. Klasik planlama teknikleri ile yenilikçi optimizasyon yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde ele alınır.

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

Eğitim Programı

Tarihler

Lokasyon

 

ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
eğitim programı (V3.1TR)

15-16 Şubat 2023
Online,
Canlı Yayın

Ön Kayıt

 

 


 

 

Optimum Planlama'nın Diğer Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim programları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim programları kapsamında sunulan diğer ana modüller şu şekildedir:

 

 
       

 

 

 

 

« BAŞA DÖN

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon